Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád

Rodiče, jakož i všechny osoby, které jsou oprávněny dětský koutek (DK) využívat, nebo osoby, které se v koutcích pohybují včetně dětí rodičů, jsou povinni řídit se provozním řádem DK.

Rodiče jsou povinni seznámit své děti s Provozním řádem DK způsobem přiměřeným věku dítěte.
Aktuální znění provozního řádu je vždy vyvěšeno na viditelném místě v provozovně a k dispozici rovněž na webových stránkách.

 • 1. Hlídání dětí v DK zajišťují sami rodiče nebo zletilý doprovod dětí. Za bezpečnost dětí v DK zodpovídají rodiče nebo jejich zletilý doprovod.
 • 2. V DK je zakázán pohyb všech osob ve venkovní obuvi.
 • 3. Do DK je přísně zakázáno vnášení věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit život či zdraví osob v DK, a to zejména (zvířat, dráždivých chemických látek, pyrotechniky, zbraní, sirek, zapalovačů, ostrých předmětů – jehel, špendlíků apod.), ale také nevhodných hraček. Jako vhodné hračky doporučujeme hračky, které nemají ostré hrany, nejsou těžké, např. hračky plyšové.
 • 4. Rodiče odpovídají za všechny škody, které dítě způsobí v době pobytu v DK na zařízení DK či majetku kavárny nebo jiné osoby nebo jinému dítěti či osobě.
 • 5. Rodiče jsou povinni po použití DK zajistit uvedení DK do původního stavu, zejména jsou povinni uklidit po svých dětech.
 • 6. Pravá přední část DK - „Mraveneček“ je vymezena pouze pro děti do 4 let věku. Zbytek DK je vhodný pro děti od 4 let.
 • 7. V celém prostoru DK je zákaz běhání.
 • 8. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhujícího personálu.
 • 9. Za osobní věci je zodpovědný každý návštěvník.
 • 10. Do DK mají přísný zákaz děti i dospělý doprovod s akutně probíhající infekční chorobou, vč. rýmy, průjmu apod.
 • 11. Stejně tak mají zákaz vstupu děti i dospělý doprovod v páchnoucím nebo špinavém ošacení.
 • 12. Všichni návštěvníci provozovny jsou povinni dodržovat všechna upozornění vyvěšena v herním koutku.
 • 13. Je zakázáno nosit jídlo a pochutiny do DK.
 • 14. Veškeré atrakce splňují bezpečnostní normy, přesto nabádejte děti k opatrnosti a ohleduplnosti.

  Dne 1.9.2011
  Petra Vydrželová
  Provozovatel DK